Strona główna

Regulamin promocji

Regulamin promocji

„Poznaj nasze marki…”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „Poznaj nasze marki…”dalej jako „Akcja Promocyjna”).

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Archipelag Piękna Krystyna Nowicka z siedzibą na ul. Białej 45, 62-081 Baranowo NIP 7772846864, REGON 361192244 (dalej jako „Organizator”).

3. Akcja Promocyjna prowadzona jest w Instytucie Archipelag Piękna w godzinach jego otwarcia (dalej jako „Instytut”).

4. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od dnia 02.08.2021 r. do dnia 31.08.2021 r. (zwany dalej „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).

5. W Akcji Promocyjnej biorą udział wszystkie kosmetyki, zgodnie z ofertą dostępną w Instytucie (dalej jako „Produkt Rabatowany”).

§ 2. Zasady Akcji Promocyjnej

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być każda osoba, która w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej dokona zakupu Produktu Rabatowego.

2. W ramach Akcji Promocyjnej przy każdorazowym zakupie na dowolną ilość wybranych Produktów Rabatowych, Uczestnik za Produkt Rabatowany zapłaci cenę o 10% niższą, niż cena wynikająca z oferty Organizatora dostępnej w Instytucie.

3. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi. W przypadku spełnienia warunków uprawniających do udziału w Akcji Promocyjnej oraz innych akcjach promocyjnych stosuje się akcję korzystniejszą dla Uczestnika.

§ 3. Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest w Instytucie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

3. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem, Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w ciągu 30 dni na kontakt@archipelagpiekna.pl. W treści wiadomości należy załączyć kopię dowodu zakupu, dane kontaktowe oraz należy podać przyczynę reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni, a Uczestnik będzie poinformowany o rozstrzygnięciu na piśmie.

4. Wszelkie dane osobowe będą podane w trakcie trwania promocji oraz w przypadku reklamacji będą przetwarzane przez Organizatora jedynie w tym celu. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do uczestniczenia w akcji lub złożenia reklamacji. Szczegółowe zasady związane z ochroną danych osobowych znajdują się w polityce prywatności dostępnej na www.archipelagpiekna.pl

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Regulamin promocji

„Trzy formuły piękna”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „Trzy formuły piękna” dalej jako „Akcja Promocyjna”).

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Archipelag Piękna Krystyna Nowicka z siedzibą na ul. Białej 45, 62-081 Baranowo NIP 7772846864, REGON 361192244 (dalej jako „Organizator”).

3. Akcja Promocyjna prowadzona jest w instytucie Archipelag Piękna w godzinach jego otwarcia (dalej jako „Instytut”).

4. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od dnia 20.08.2021 r. do dnia 30.09.2021 r. (zwany dalej „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).

5. W Akcji Promocyjnej biorą udział wszystkie kosmetyki, zgodnie z ofertą dostępną w Instytucie (dalej jako „Produkt Rabatowany”).

 

§ 2. Zasady Akcji Promocyjnej

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być każda osoba, która w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej dokona zakupu Produktu Rabatowego.

2. W ramach Akcji Promocyjnej przy każdorazowym zakupie przynajmniej trzech wybranych Produktów Rabatowych, Uczestnik za Produkt Rabatowany zapłaci cenę o 15% niższą, niż cena wynikająca z oferty Organizatora dostępnej w Instytucie.

3. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi. W przypadku spełnienia warunków uprawniających do udziału w Akcji Promocyjnej oraz innych akcjach promocyjnych stosuje się akcję korzystniejszą dla Uczestnika.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest w Instytucie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

3. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem, Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w ciągu 30 dni na kontakt@archipelagpiekna.pl. W treści wiadomości należy załączyć kopię dowodu zakupu, dane kontaktowe oraz należy podać przyczynę reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni, a Uczestnik będzie poinformowany o rozstrzygnięciu na piśmie.

4. Wszelkie dane osobowe będą podane w trakcie trwania promocji oraz w przypadku reklamacji będą przetwarzane przez Organizatora jedynie w tym celu. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do uczestniczenia w akcji lub złożenia reklamacji. Szczegółowe zasady związane z ochroną danych osobowych znajdują się w polityce prywatności dostępnej na www.archipelagpiekna.pl

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Regulamin promocji

„Dwa sekrety pięknej sylwetki”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „Dwa sekrety pięknej sylwetki”(dalej jako „Akcja Promocyjna”).

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Archipelag Piękna Krystyna Nowicka z siedzibą na ul. Białej 45, 62-081 Baranowo NIP 7772846864, REGON 361192244 (dalej jako „Organizator”).

3. Akcja Promocyjna prowadzona jest w instytucie Archipelag Piękna w godzinach jego otwarcia (dalej jako „Instytucie”).

4. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od dnia 02.08.2021 r. do dnia 30.10.2021 r. (zwany dalej „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).

5. W Akcji Promocyjnej biorą udział wybrane zabiegi kosmetologiczne na ciało, zgodnie z ofertą dostępną na stronie www.archipelagpiekna.pl i w ramach listy:

  • fala radiowa Alma SPADEEP

  • fala uderzeniowa STORZ MEDICAL D-ACTOR

(dalej jako „Produkt Rabatowany”).

 

§ 2. Zasady Akcji Promocyjnej

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być każda osoba, która w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej dokonała jednoczesnego zakupu dwóch zabiegów na ciało w jednej z trzech konfiguracji:

  • Kriopoliza Cooltech oraz fala radiowa Alma SPADEEP

  • Kriopoliza Cooltech oraz fala uderzeniowa STORZ MEDICAL D-ACTOR

  • fala uderzeniowa STORZ MEDICAL D-ACTOR oraz fala radiowa Alma SPADEEP

2. W ramach Akcji Promocyjnej przy jednoczesnym zakupie dwóch zabiegów na ciało w jednej z trzech konfiguracji opisanych w par 2 pkt 1, Uczestnik zapłaci cenę o 20% niższą od ceny wynikającej z oferty (dostępnej na www.archipelagpiekna.pl) na Produkt Rabatowy (druga technologia). Cena pierwszej technologii nie podlega Akcji Promocyjnej.

3. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi. W przypadku spełnienia warunków uprawniających do udziału w Akcji Promocyjnej oraz innych akcjach promocyjnych stosuje się akcję korzystniejszą dla Uczestnika.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest w Instytucie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

3. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem, Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w ciągu 30 dni na kontakt@archipelagpiekna.pl. W treści wiadomości należy załączyć kopię dowodu zakupu, dane kontaktowe oraz należy podać przyczynę reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni, a Uczestnik będzie poinformowany o rozstrzygnięciu na piśmie.

4. Wszelkie dane osobowe będą podane w trakcie trwania promocji oraz w przypadku reklamacji będą przetwarzane przez Organizatora jedynie w tym celu. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do uczestniczenia w akcji lub złożenia reklamacji. Szczegółowe zasady związane z ochroną danych osobowych znajdują się w polityce prywatności dostępnej na www.archipelagpiekna.pl

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Regulamin promocji

„Wspólna radość”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „wspólna radość”(dalej jako „Akcja Promocyjna”).

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Archipelag Piękna Krystyna Nowicka z siedzibą na ul. Białej 45, 62-081 Baranowo NIP 7772846864, REGON 361192244 (dalej jako „Organizator”).

3. Akcja Promocyjna prowadzona jest w Instytucie Archipelag Piękna w godzinach jego otwarcia (dalej jako „Instytut”).

4. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od dnia 02.08.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. (zwany dalej „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).

5. W Akcji Promocyjnej biorą udział wszystkie zabiegi kosmetologiczne na twarz oraz ciało, zgodnie z ofertą dostępną na stronie www.archipelagpiekna.pl, z wyłączeniem: manicure, pedicure, usuwanie owłosienia, henna, laminacja rzęs oraz masaże orientalne (dalej jako „Produkt Rabatowany”).

6. W ramach Akcji Promocyjnej, każda osoba, która nie dokonała wcześniej zakupu w Instytucie, a została zgłoszona do Akcji Promocyjnej przez Uczestnika, będzie podlegać opisanym niżej zasadom Akcji Promocyjnej (dalej jako „Druga Osoba ”).

§ 2. Zasady Akcji Promocyjnej

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być każda osoba, która w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej dokonała swojego przynajmniej drugiego zakupu w Instytucie (przynajmniej drugi paragon), wybierając Produkt Rabatowy oraz pod warunkiem, że jednocześnie doprowadziła do zakupu Drugiej Osoby (pierwszy paragon), która równocześnie dokonała zakupu Produktu Rabatowego.

2. W ramach Akcji Promocyjnej przy jednorazowym zakupie na jeden wybrany zabieg (jedna pozycja na jednym paragonie) Produktu Rabatowanego, Uczestnik oraz Druga Osoba za Produkt Rabatowany zapłaci cenę o 20% niższą od ceny wynikającej z oferty na Produkt Rabatowy dostępnej na www.archipelagpiekna.pl.

3. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi. W przypadku spełnienia warunków uprawniających do udziału w Akcji Promocyjnej oraz innych akcjach promocyjnych stosuje się akcję korzystniejszą dla Uczestnika.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest w Instytucie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

3. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem, Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w ciągu 30 dni na kontakt@archipelagpiekna.pl. W treści wiadomości należy załączyć kopię dowodu zakupu, dane kontaktowe oraz należy podać przyczynę reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni, a Uczestnik będzie poinformowany o rozstrzygnięciu na piśmie.

4. Wszelkie dane osobowe będą podane w trakcie trwania promocji oraz w przypadku reklamacji będą przetwarzane przez Organizatora jedynie w tym celu. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do uczestniczenia w akcji lub złożenia reklamacji. Szczegółowe zasady związane z ochroną danych osobowych znajdują się w polityce prywatności dostępnej na www.archipelagpiekna.pl

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Regulamin promocji

„Voucher rabatowy 10%”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „Voucher rabatowy 10%”(dalej jako „Akcja Promocyjna”).

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Archipelag Piękna Krystyna Nowicka z siedzibą na ul. Białej 45, 62-081 Baranowo NIP 7772846864, REGON 361192244 (dalej jako „Organizator”).

3. Akcja Promocyjna prowadzona jest w Instytucie Archipelag Piękna w godzinach jego otwarcia (dalej jako „Instytut”).

4. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od dnia 12.08.2021 r. do dnia 30.09.2021 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania „voucherów rabatowych 10%” (zwany dalej „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).

5. W Akcji Promocyjnej biorą udział wszystkie zabiegi kosmetologiczne na twarz oraz ciało, zgodnie z ofertą dostępną na stronie www.archipelagpiekna.pl, z wyłączeniem: manicure, pedicure, usuwanie owłosienia, henna, laminacja rzęs oraz masaże orientalne (dalej jako „Produkt Rabatowany”).

 

§ 2. Zasady Akcji Promocyjnej

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być każda osoba, która w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej otrzymała voucher.

2. W ramach Akcji Promocyjnej przy jednorazowym zakupie na jeden wybrany zabieg (jedna pozycja na jednym paragonie) Produktu Rabatowanego, Uczestnik za Produkt Rabatowany zapłaci cenę o 10% niższą od ceny wynikającej z oferty na Produkt Rabatowy dostępnej na www.archipelagpiekna.pl.

3. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi. W przypadku spełnienia warunków uprawniających do udziału w Akcji Promocyjnej oraz innych akcjach promocyjnych stosuje się akcję korzystniejszą dla Uczestnika.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest w Instytucie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

3. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem, Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w ciągu 30 dni na kontakt@archipelagpiekna.pl. W treści wiadomości należy załączyć kopię dowodu zakupu, dane kontaktowe oraz należy podać przyczynę reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni, a Uczestnik będzie poinformowany o rozstrzygnięciu na piśmie.

4. Wszelkie dane osobowe będą podane w trakcie trwania promocji oraz w przypadku reklamacji będą przetwarzane przez Organizatora jedynie w tym celu. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do uczestniczenia w akcji lub złożenia reklamacji. Szczegółowe zasady związane z ochroną danych osobowych znajdują się w polityce prywatności dostępnej na www.archipelagpiekna.pl

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

menuarrow-left linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram